Startsida

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Krabbans hemsida!

Föreningen ligger i ett mycket naturskönt område strax söder om Grebbestad i direkt närhet till havet. Områdesritningar återfinns i fliken ”Om föreningen”, medan stugtyper beskrivs under fliken ”Hus och Skötsel”.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna bland annat genom informationsblad, vilka återfinns under fliken ”Medlemsinformation”. Informationsbladen innehåller information om allt som rör föreningen, exempelvis uppdaterad skötselinformation och regler för om- och tillbyggnader.

Föreningens formella dokument (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar) återfinns under fliken ”Protokoll”.

Föreningen leds av en styrelse, se fliken ”Kontakt”.  För styrelsemedlemmar finns en egen flik, se ”För styrelsen”.

Lämna ett svar