Hus Och Skötsel

Hus Och Skötsel

Föreningen har fyra olika hustyper: Lillstugor (25 enheter), Fiskarstugor/Skepparstugor (20 enheter) och Kaptenshus (2×32 enheter). De tre första stugtyperna är fristående i ett plan, medan kaptenshusen innehåller vardera två bostadsrättsenheter i två plan. Till områdets lillstugor, som saknar indraget vatten, hör ett gemensamhetsutrymme. Ritningar över de olika stugtyperna återfinns nedan tillsammans med kortfattade skötselföreskrifter.

För mera fullständig information om skötsel, föreskrifter, bygglovsärenden med mera: Se fliken ”Medlemsinformation”, där all uppdaterad information från styrelsen är samlad.

Föreningen har en försäkring hos Dina försäkringar i Uddevalla. Försäkringen omfattar också en skadedjursförsäkring (myror, möss osv.). Vi har även en tilläggsförsäkring som innebär att ni själva inte behöver ha någon försäkring på lägenheten. Se försäkringsbreven nedan. Vid försäkringsfrågor kontaktar ni Dina försäkringar på telefon 0522-646660, eller föreningens kontaktperson för försäkringar, se under fliken Kontakt.

Slutligen bifogas föreningens och de enskilda stugornas postadresser.

Bifogade filer:

Senaste inläggen