Information om TV-kanaler

Praktisk informasjon i forbindelse med oppdatering av ny tv sentral. 

Innen våren 2017 er det annonsert at de fleste tv’ kanalene vil slutte å sende analoge signaler til parabol mottakere. Noen kanaler er allerede sluttet virke. Tanum Strand har i dag et analogt system av eldre årgang og kan ikke ta i mot digitale signaler.

Det blir nå installert nytt system for mottak og spredning av kanaler, dagens avtaler blir reforhandlet med de forskjellige Brf.

Når blir tv systemet oppgradert?

Tidligst vi kunne få dette til med bestilling nå, var i september/oktober, men vi fikk til en mulig implementering allerede i uke 29. Helt konkret er det tirsdag 28. juni. Det er det takket ja til. I og med dette uansett er noe vi må gjøre, så kan vi like godt ha nytte av det allerede i sommer.

Hva medfører endringen?

Det blir nå en ny digital sentral som tar i mot kanalene. Denne sentralen vil sende ut både digitale og analoge tv signaler på kabel/sprede nettet til alle rom/stuger. Hver enkelt må deretter utføre et nytt kanalsøk for oppdatering av alle kanaler. De nye kanalene skal virke på både nye og gamle tv’er. Hotellet/leverandør har IKKE ansvar for innstilling av hver enkelt stuges tv. Leverandør kan levere en slik tjeneste, men har takket nei til det. Det ville kostet ca. 50.000 og vi har vurdert det slik at om alle stugeeieer hjelper hverandre, burde dette gå greit for de fleste. (Noen av kanalene vil fortsatt ligge på samme frekvens og vil virke etter endring uansett)

De nye kanalene

Det vil i tiden fremover være 16 kanaler tilgjengelig digitalt. De fleste av dem analogt også, men det kan variere litt eldre tv’er. Det er forbehold om at kanaler i standardpakken kan forandres, men den skal alltid primært ivareta norske og svenske kanaler. NB! Norsk TV2 vil bli byttet med en av de svenske kanalene under. Dette vet vi dessverre ikke før etter installasjon.

1 NRK Super/NRK 3 HD
2 NRK 1 HD
3 NRK 2 HD
4 Kanal 5 HD (S)
5 Kanal 9 HD
6 TV4 Guld
7 SVT1 HD
8 SVT2 HD
9 TV12 HD
10 DR1 HD
11 TV4 HD
12 Sky News
13 Kunskapskanalen
14 Sjuan
15 SVTB/SVT24
16 TV4 Komedi

Annen informasjon:

Selve sprede/kabelnettet er hver Brf. selv ansvarlig for. Leverandør har allerede gjort stikkprøver av hovedledninger/spredenett. Det mener de i hovedsak er bra. De vil foreta noe feilretting, sette inn noen forsterkere med mer. I midlertidig er hver enkelt stuge eier selv ansvarlig for kabling fra skap på vegg inn i egen stuge. Frem til skap er hver Brf ansvarlig. Hotellet har ikke ansvar for kabling. Dette vil ellers være mer detaljert omtalt i tv avtalen de enkelte Brf har med hotellet.

Uansett, er det slik at dere har signal i dag, så skal alle ha signal etter endringen også. Skulle det være noen som har problemer, evt. om det er noen som har hatt bilde, men nå ikke får bilde så kan dere kontakte:

 

Senaste inläggen