Kontakt

Medlemsförteckning:

Uppdaterad medlemsförteckning kan inte längre erhållas från föreningens sekreterare pga. GDPR-förordningen. Kontaktuppgifter till enskilda medlemmar kan dock lämnas på begäran.

Kontaktpersoner

Maria Lundahl, styrelseordförande (Allmänna föreningsfrågor)
littera.scripta@telia.com

Anita Amdin, sekreterare (Föreningens dokumentation)
nitan74@hotmail.com

Marie Jigfelt, kassör (Ekonomi)
miaji63@hotmail.se

Camilla Johansson (Försäkringsfrågor)
camillajoh@outlook.com

Styrelseledamöter 2022– 2023

Maria Lundahl, ordförande 658
Anita Amdin, sekreterare 666
Marie Jigfelt, kassör 674
Magnus Kyhlberg, 603
Camilla Johansson, 515
Henrik Johansson, 516

Suppleanter

Valberedning

Torleif Håvi, 628 Lennart Eldh
  Freddy Ståhlberg
  Hilde Bogarth

Revisor

Revisorsuppleant

Lars Axelsson, 684 Vakant

Senaste inläggen