Kontakt

Medlemsförteckning:

Uppdaterad medlemsförteckning kan erhållas från föreningens sekreterare.

Kontaktpersoner

Anders Hammarlund, styrelseordförande (Allmänna föreningsfrågor)
anders.hammarlund@telia.com

Maria Lundahl, sekreterare (Föreningens dokumentation)
littera.scripta@telia.com

Lars Axelsson (Ekonomi)
axelssonlarso@gmail.com

Camilla Johansson (Försäkringsfrågor)
camillajoh@outlook.com

 

Styrelseledamöter 2018 – 2019

Anders Hammarlund, ordförande 648
Maria Lundahl, sekreterare 658
Lars Axelsson, kassör 684
Camilla Johansson
Ben Pedersen 602

Suppleanter

Valberedning

Anita Amdin 666 Lennart Eldh
  Freddy Ståhlberg
  Hilde Bogarth

Revisor

Revisorsuppleant

Magnus Kyhlberg 603 Anders Eriksson 657