Kontroll av värmekabel

Alla hus i föreningen med indraget vatten har en elslinga (värmekabel) inuti vattenledningen, vilken har till funktion att avfrosta vattenledningen på dess väg från huset ner till det frostfria djup på vilket den ligger som matarledning till respektive hus. Man bör utan undantag ha denna elslinga påslagen under vinterhalvåret. Elslingan har i proppskåpet en switch märkt ”strömställare/värmekabel”. Man bör då och då testa att proppen som kontrollerar denna funktion är intakt.

En kontroll av att värmekabeln fungerar görs en gång per år av Tanumstrands driftsavdelning (TS) inom ramen för skötselavtalet. TS tillser också att värmekabeln är påslagen när vintern närmar sig, men kontroll även från stugägarens sida rekommenderas.

För att denna kontroll av värmekabeln ska kunna utföras är det viktigt att alla ser till att en nyckel till stugan finns nere på hotellet.