Medlemsinformation

Medlemsinformation

Styrelsen har sedan föreningens tillblivelse utkommit med 16 informationsblad under perioden 1993 – 1998. Under perioden 1999-2008 har information från styrelsen utkommit inför och under årsmöten och i separata utskick i samband med utsändning av hyresavier. År 2009 återupptogs traditionen med numrerade informationsblad, och till dags dato har tre nya sådana utkommit. Dessa informationsblad kan hämtas i bifogade filer:

 • Information från styrelsen nr 17, September 2009
  Innehåller sammanfattning av informationen i tidigare informationsblad, skötselföreskrifter och annan viktig uppdaterad information för bostadsrättshavarna.
 • Information från styrelsen nr 18, Februari 2010 (Uppdaterad januari 2012)
  Innehåller regler för tillbyggnader och övriga förändringar. Bostadsrättshavare som funderar på exteriöra förändringar, altan- eller hustillbyggnader måste som första steg i sin process ta del av detta informationsblad.
 • Information från styrelsen nr 19, December 2010
  Innehåller kompletterande skötsel- och tillbyggnadsinformation.
 • Information från styrelsen nr 20, November 2011
  Innehåller viktig information om bl.a. stugornas vinterskötsel.
 • Information från styrelsen nr 21, September 2013
  Sammanfattar nya och tidigare ordnings- och skötselregler
 • Information från styrelsen nr 23, September 2015
  Ersätter information nr 18. Innehåller regler för tillbyggnader och övriga förändringar. Bostadsrättshavare som funderar på exteriöra förändringar, altan- eller hustillbyggnader måste som första steg i sin process ta del av detta informationsblad.

Bifogade filer:

Senaste inläggen