Brf Krabban – Nytt från styrelsen

Nyheter

 • Julbrev 2023

  Bästa föreningsmedlemmar i Brf Krabban!

  Ännu ett år är snart till ända och vi hoppas att 2023 har varit ett bra år för er alla.

  Nu har vi redan haft en köldknäpp och det lär bli fler så vi vill uppmana er att sänka temperaturen i stugan när ni inte är där, dock inte för mycket. Det är av yttersta vikt att temperaturen hålls uppe. Rekommendationen är 12–15 grader. Då klarar man ett strömavbrott utan att det blir kallt för snabbt så att vattenledningarna fryser.

  Den årliga kontrollen av värmekablar i stugorna har ägt rum och glädjande nog låg alla stugor över minimivärdet. Däremot saknas jordfelsbrytare i vissa hus, vilket alla rekommenderas att ha.

  Vi vill också påminna våra norska medlemmar att om ni vill ha ett passerkort till återvinningscentralen måste ni kontakta Rambo, antingen på telefon 0523-667700 eller på e-post: osvald.ahlsten-andersson@rambo.se. Ni ska dock först ha fyllt i det formulär vi sände er i början av året. Formuläret gäller även de svenska medlemmarna men har man svenskt körkort fungerar detta som passerkort.

  Styrelsen har nu genomfört den årliga besiktningsrundan av yttre skick och underhåll, och även den gav mestadels positivt resultat.

  På önskemål av snöröjningen satte vi förra året upp snöpinnar vid de nya i- och utlastningsplatserna och de är uppe nu igen.

  Vi jobbar vidare med återkommande och nya uppgifter, såsom laddningsplatser för elbilar, ny sopstation och fler parkeringsplatser.

  Alla kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan. Vi har e-postadresser till de flesta av er men skulle uppskatta att få dem som saknas. På förekommen anledning vill vi också be er att kontrollera att vi har rätt adress och telefonnummer till er. Har ni flyttat eller bytt telefon måste ni meddela oss.

  Vi hoppas nu på en riktigt fin säsong 2024. Styrelsen ber att få önska alla medlemmar 

  God jul & gott nytt år!

  Genom Maria Lundahl, ordförande

 

 • Julbrev 2022

  Bästa föreningsmedlemmar i Brf Krabban!

  Ännu ett år är snart till ända och vi hoppas att 2022 har varit fint och att ni har kunnat njuta av er stuga på Tanumstrand – inte minst nu när det mesta har återgått till det vanliga efter pandemin.

  Nu är vi i stället mitt uppe i en energikris och vi vill uppmana er att sänka temperaturen i stugan när ni inte är där, dock inte för mycket. Det är av yttersta vikt att temperaturen hålls uppe. Rekommendationen är 12–15 grader. Då klarar man ett strömavbrott utan att det blir kallt för snabbt så att vattenledningarna fryser. Tyvärr råkade vi i veckan ut för en vattenskada på grund av frysning i en stuga.

  Den årliga kontrollen av värmekablar i stugorna har ägt rum och glädjande nog låg alla stugor över minimivärdet. Däremot saknas jordfelsbrytare i vissa hus, vilket alla rekommenderas att ha.

  I samförstånd med hotellet har vi beslutat att om ni behöver hjälp av hotellets vaktmästare, måste detta gå genom styrelsen. I så fall kontaktar ni någon av oss och vi kontaktar i vår tur vaktmästarna.    

  Styrelsen har också genomfört den årliga besiktningsrundan av yttre skick och underhåll, och även den gav mestadels positivt resultat.

  Som ni har sett har en del stenar avlägsnats från Blåbärstigen och på några andra ställen. Detta är första steget mot plantering av buskar som beslutades på årsstämman. Planteringen blev dock fördröjd eftersom vi blev tvungna att mäta in och märka ut fiberkabeln innan grävarbeten kunde påbörjas.

  På önskemål snöröjningen har vi också satt upp snöpinnar vid de nya i- och utlastningsplatserna.

  Alla kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan. Vi har e-postadresser till de flesta av er men skulle uppskatta att få dem som saknas. På förekommen anledning vill vi också be er att kontrollera att vi har rätt adress och telefonnummer till er. Har ni flyttat eller bytt telefon måste ni meddela oss.

  Vi hoppas nu på en riktigt fin säsong 2023. Styrelsen ber att få önska alla medlemmar

  God Jul och Gott Nytt År!  

  Genom Maria Lundahl, ordförande

 • Nytt från styrelsen sommar 2022

  Bästa medlemmar!

  Städdag och årsmöte genomfördes den 28 maj. Tack till alla som deltog! Det var ett gediget arbete som utfördes. Städdagen är ju dessutom – inte minst – ett utmärkt tillfälle att umgås med alla grannar.

  På årsstämman presenterade styrelsen ett förslag till uppsnyggning av området, vilket godkändes av mötet. Det innebär att Odonstigen genom lilla byn och Kråkbärstigen kommer att asfalteras, vilket kommer att ske inom kort. Längs Blåbärstigen har fyra avkörningsfickor redan anlagts och ska asfalteras inom kort. En avkörningsficka kommer att asfalteras längs Ljungstigen. I stället för stenarna längs Blåbärstigen ska buskar planteras med cirka 3 meters mellanrum. Detta sker först i september. Så småningom ska det också ske en förändring av sopstationen med ett plank mot servicebyggnaden och diskbänken. Postlådorna ska flyttas till Odonstigen, längs med parkeringen.

  Norska TV-kanaler: När vi installerade fiber och beställde bas-TV-paketet från Telia utlovade vi också att två norska kanaler skulle ingå. Det visade sig sedan att dessa inte ingick i paketet utan måste beställas separat till ett pris av ca 40 kronor per lägenhet och månad. På årsstämman beslutades att vi ska sända ut en fråga till alla norska medlemmar om de vill ha norska kanaler eller om de har löst det på annat sätt.

  Telia support: Vi har fått ett nytt nummer till Telia kundtjänst som man uppmanas ringa om man får problem med TV:n i stugan eller vill ha ett internetabonemang eller fler TV-kanaler. Detta nummer är: 020-202070

  Sopsortering: Vi har tidigare pratat om att göra om vår sophantering och införa sortering. Detta visade sig dock bli både dyrt och besvärligt och därför kommer containern att finnas kvar tills vidare.
  Detta innebär dock inte att vi inte ska sortera. Alla är skyldiga att sortera bort förpackningsavfall – dvs. papp, kartong, plast, metall, glas – från soporna och köra detta till en återvinningscentral. Vår närmaste återvinningscentral finns på Siljevi, vid infarten till Grebbestad.

  Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
  Styrelsen för BRF Krabban

 • Information om TV och bredband 2022-06-30

  Leverantör av TV-kanalerna är Telia. Följande TV-kanaler finns: SVT 1, SVT 2, TV 4, Kunskapskanalen, Axess-TV och SVT Barnkanalen.

  När vi installerade fiber och beställde bas-TV-paketet från Telia utlovade vi också att två norska kanaler skulle ingå. Det visade sig sedan att dessa inte ingick i paketet utan måste beställas separat till ett pris av ca 40 kronor per lägenhet och månad. På årsstämman beslutades att vi ska sända ut en fråga till alla norska medlemmar om de vill ha norska kanaler eller om de har löst det på annat sätt.

  Telia support: Vi har fått ett nytt nummer till Telia kundtjänst som man uppmanas ringa om man får problem med TV:n i stugan eller vill ha ett internetabonnemang eller fler TV-kanaler. Detta nummer är: 020-202070

  Vill ni ha internet ( bredband), eller fler TV kanaler, kontaktar ni själva valfri operatör och väljer abonnemang. Information om detta hittar ni i broschyren Kom igång med fiber i hemmet (se länken nedan). För trådlöst internet ( bredband ) behöver ni också en trådlös router (sändare/mottagare) och den köper/får ni från operatören ni tecknar abonnemang med.

  Vissa av operatörerna levererar inte internet/bredband till kunder utan svenskt personnummer. Om man som norsk medborgare ska teckna bredbandsabonnemang exempelvis hos Telia, måste man åka till Teliabutiken i Uddevalla och ha med sig pass + någon typ av intyg att man äger en bostadsrätt i Sverige. Det tar ca 10 dagar. Övriga operatörer får man kontakta och fråga vad de har för regler. Kontakta styrelsen om ni behöver ett intyg, e-post: krabbanbrf@gmail.com.

  För hjälp med framtida installationer eller reparationer kan vi rekommendera Mäster Johan i Tanumshede: https://www.masterjohan.nu/

  Hämta PDF – Kom igång med fibern hemma

 • 13 augusti 2021

  Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar på Tanumstrand! När våra norska medlemmar äntligen kunde komma tillbaka blev det åter mer liv och rörelse i byn.

  Luftvärmepumpar: Vi har fått frågor om det är tillåtet att installera luftvärmepump i lägenheterna. Det är tillåtet utan styrelsens godkännande men pumpen ska placeras så att den inte stör grannarna. Därför kan det vara bra att prata med de närmsta grannarna först.

  Kommunens information säger följande: Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe samt att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda. Obs! Eftersom småstugorna har gemensam elräkning är det för närvarande inte tillåtet att installera luftvärmepump där.

  Norska TV-kanaler: När vi installerade fiber och beställde bas-TV-paketet från Telia lovade vi också att två norska kanaler skulle ingå. Det visade sig att dessa inte ingick i paketet utan måste beställas separat till ett pris av ca 40 kronor per lägenhet och månad. Eftersom norrmännen inte har kunnat vara i sina stugor på över ett år har vi avvaktat med att beställa men detta ska nu göras omgående.

  Uthyrning: Det är tillåtet att hyra ut sin stuga en viss tid (se stadgarna) och det orsakar normalt inga problem, i alla fall inte i kaptenshusen och i fiskar- och skepparstugorna som har eget badrum och toalett. Eftersom småstugorna delar toalett- och duschutrymmen kan städningen av dessa bli ett problem och en källa till irritation. Vi vill därför å det starkaste uppmana er som hyr ut er lillstuga att
  antingen se till att hyresgästerna verkligen städar de gemensamma utrymmena eller städa själva när hyresgästerna har åkt. Detta är viktigt för allas trevnad!

  Avläsning av värmekablar: Avläsning av värmekablar kommer att ske under oktober månad och i år görs den av Curator. Avläsningen görs inne i badrummet i kaptenshusen och på utsidan för skeppar- och fiskarstugor. Det innebär att ägare av kaptenshus måste lämna en nyckel eller eventuellt en kod till Curator. Detta ska göras före oktober. De flesta av er har redan gjort det. Ni som vet med er att ni inte har lämnat någon nyckel uppmanas att göra det.

  Sopsortering: Vi har tidigare pratat om att göra om vår sophantering och införa sortering. För två år sedan fick vi uppgift om att detta skulle bli obligatoriskt inom ett par år. Nu kan man på Rambos hemsida läsa följande: De nya abonnemangen kommer införas etappvis kommun för kommun. Tanums kommun planeras att få det nya insamlingssystemet infört preliminärt 2024, innan dess upphandlas både leverantörer av kärl och liknande samt insamlingsentreprenör. Vi kommer därför att undersöka möjligheten att införa sortering för Krabban redan nu, ungefär på det sätt som finns i Berghällen, Tallbacken och Björkdalen.

 • 8 februari 2021
  Tanumstrand har just påbörjat renovering av några av sina hus i vår by. Det handlar om elva hus, varav hälften ska renoveras både utvändigt och invändigt och hälften enbart utvändigt. Arbetet beräknas vara klart i juni.

 • 18 maj 2020
  Fiber
  Fibern är ännu inte inkopplad i stugorna även om det kan se ut så. Inkopplingen kommer att ske inom två veckor. Det har blivit för senast på grund av coronaviruset. Så snart det är klart åtekommer vi med mer information här på hemsidan. Återställning av gräs m.m: Detta kommer att ske om cirka två veckor.
 • Information från styrelsen 7 april 2020
  Städdag
  Under rådande omständigheter med coronpandemin har styrelsen beslutat att ställa in årets städdag. Vi uppmanar i stället medlemmarna att på eget initiativ ta ett tag där det behövs och när ni får tillfälle. Vi vet ju att många, inte minst våra norska medlemmar, inte har möjlighet att åka till stugan just nu.

  På vissa ställen i byn kan det efter fiberinstallationen behöva sås nytt gräs och styrelsen har därför bestämt att köpa in gräsfrön som kommer att ställas i vårt gemensamma förråd. Där kan alla medlemmar sedan hämta frön och så där det behövs.

  Vi vill också be er som besöker er stuga att ta en extra titt på grannhusen om ingen är där. På så sätt kan vi hjälpa varandra att hålla koll så att inget händer

  Årsstämma

  En bostadsrättsförening ska enligt lagen om ekonomiska föreningar hålla en föreningsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång. För vår del innebär det senast den 30 juni. På grund av coronasmittan är det inte tillrådligt att samlas många personer i en lokal, och många av våra medlemmar har heller inte möjlighet att åka till stugan på ett tag. Styrelsen har därför beslutat att flytta årsstämman, preliminärt till lördag den 13 juni, och förhoppningsvis kan vi dessutom hålla den utomhus. Definitiv kallelse och dagordning kommer att sändas ut inom stadgeenlig tid.

  Fiber

  Som vi tidigare meddelat skulle driftsättning av switschar i vårt teknikrum och i Telias system ske vecka 14-15, och TV skulle kopplas in i stugorna under vecka 16. Detta har nu, delvis beroende på coronaläget, skjutits upp till vecka 19-20 respektive vecka 21.
 • 2020-02-10 Indragningen i fiber i stugorna pågår för fullt. När fibern är indragen till respektive stuga finns en dosa på väggen. Det betyder dock inte att allt är klart, själva anslutningen av föreningens fibernät till Telias huvudnät är inte klar. Det kommer att ske i slutet av mars. I samband med det kommer Telia att installera och koppla in sin utrustning i tvättstugan. Det blir troligen i slutet mars-början april. Innan dess har vi alltså ingen tillgång till nätet. Telia kommer att koppla in TV-dosor i alla stugor och kommer alltså att gå in i huset en gång till. Ni behöver inte vara närvarande. Har man en någorlunda ny TV med HDMI-ingång kommer den att fungera med den nya anslutningen. Vi återkommer med mer information!
 • Sophantering: Under vecka 30-31 uppstod sopkaos vid containrarna. Orsaken var att en husbil stod parkerad så illa att sopbilen inte kom åt att tömma, trots tre försök under fredagen. Tyvärr kontaktade sopbilen varken oss eller hotellet och det var svårt att inse att husbilen faktiskt blockerade, och det var förmodligen därför som ingen gäst eller medlem reagerade heller. Lyckligtvis kunde tömning ske på tisdagen men då var stanken besvärande och containrarna överfulla. Trots att orsaken var ”den mänskliga faktorn” har styrelsen börjat undersöka alternativa lösningar för soporna, andra typer av kärl och förhoppningsvis fler sorteringsalternativ.
 • Föreningsdator: styrelsen har köpt in en bärbar dator som sekreteraren förfogar över och som används för protokoll och andra löpande föreningsärenden.
 • Fiber: Enligt beslut på årsstämman kommer öppen fiber att installeras i by. Det innebär alltså att alla får ett basutbud för TV och får själva välja alternativ för internet/bredband. Installationen kommer att påbörjas under tidig vår 2020 för att vara klar till sommarsäsongen.
 • Elbilar: Elbilar blir allt populärare och därmed ökar behovet av laddstationer. Vi vill å det strängaste påpeka att det på grund av brandrisken är absolut förbjudet att ladda bilen med en sladd från huset. Stugornas elnät är inte anpassade efter ett så stort effektuttag. Hotellet har nyligen installerat fyra laddboxar som sitter på idrottshallens gavel. Man får tillgång till dessa genom receptionen. Vi ber er att respektera detta förbud!
 • Trafik och parkering i byn: Parkering inne bland stugorna är förbjuden. Det är tillåtet att köra in för snabb i- och urlastning av bilen.  Vid körning inom området ber vi er att hålla mycket låg hastighet. Farthindren bidrar till att sänka hastigheten men alla måste ändå tänka på det. Under den absoluta högsäsongen i juli kan det bli fullt på parkeringen. För det allra mesta finns det parkeringsplatser vid uppställningen av båtkärror eller på bussparkeringen.
 • Utbyggnad av Tanumstrands stugor: Tanumstrand har påbörjat utbyggnaden av ett av sina hus (649/650). Arbetet stoppades under sommarveckorna eftersom det var ganska störande för omkringboende, och återupptas den 26 augusti. Vad gäller de andra stugorna som TS sökt och fått bygglov för finns ännu ingen tidsplan.
 • Ärenden till styrelsen: Medlemmarna är alltid välkomna att lämna förslag och kommentarer till styrelsen. Ni hittar kontaktuppgifter på hemsidan. 

Senaste inläggen