Brf Krabban – Nytt från styrelsen

  • 2020-02-10 Indragningen i fiber i stugorna pågår för fullt. När fibern är indragen till respektive stuga finns en dosa på väggen. Det betyder dock inte att allt är klart, själva anslutningen av föreningens fibernät till Telias huvudnät är inte klar. Det kommer att ske i slutet av mars. I samband med det kommer Telia att installera och koppla in sin utrustning i tvättstugan. Det blir troligen i slutet mars-början april. Innan dess har vi alltså ingen tillgång till nätet. Telia kommer att koppla in TV-dosor i alla stugor och kommer alltså att gå in i huset en gång till. Ni behöver inte vara närvarande. Har man en någorlunda ny TV med HDMI-ingång kommer den att fungera med den nya anslutningen. Vi återkommer med mer information!
  • Sophantering: Under vecka 30-31 uppstod sopkaos vid containrarna. Orsaken var att en husbil stod parkerad så illa att sopbilen inte kom åt att tömma, trots tre försök under fredagen. Tyvärr kontaktade sopbilen varken oss eller hotellet och det var svårt att inse att husbilen faktiskt blockerade, och det var förmodligen därför som ingen gäst eller medlem reagerade heller. Lyckligtvis kunde tömning ske på tisdagen men då var stanken besvärande och containrarna överfulla. Trots att orsaken var ”den mänskliga faktorn” har styrelsen börjat undersöka alternativa lösningar för soporna, andra typer av kärl och förhoppningsvis fler sorteringsalternativ.
  • Föreningsdator: styrelsen har köpt in en bärbar dator som sekreteraren förfogar över och som används för protokoll och andra löpande föreningsärenden.
  • Fiber: Enligt beslut på årsstämman kommer öppen fiber att installeras i by. Det innebär alltså att alla får ett basutbud för TV och får själva välja alternativ för internet/bredband. Installationen kommer att påbörjas under tidig vår 2020 för att vara klar till sommarsäsongen.
  • Elbilar: Elbilar blir allt populärare och därmed ökar behovet av laddstationer. Vi vill å det strängaste påpeka att det på grund av brandrisken är absolut förbjudet att ladda bilen med en sladd från huset. Stugornas elnät är inte anpassade efter ett så stort effektuttag. Hotellet har nyligen installerat fyra laddboxar som sitter på idrottshallens gavel. Man får tillgång till dessa genom receptionen. Vi ber er att respektera detta förbud!
  • Trafik och parkering i byn: Parkering inne bland stugorna är förbjuden. Det är tillåtet att köra in för snabb i- och urlastning av bilen.  Vid körning inom området ber vi er att hålla mycket låg hastighet. Farthindren bidrar till att sänka hastigheten men alla måste ändå tänka på det. Under den absoluta högsäsongen i juli kan det bli fullt på parkeringen. För det allra mesta finns det parkeringsplatser vid uppställningen av båtkärror eller på bussparkeringen.
  • Utbyggnad av Tanumstrands stugor: Tanumstrand har påbörjat utbyggnaden av ett av sina hus (649/650). Arbetet stoppades under sommarveckorna eftersom det var ganska störande för omkringboende, och återupptas den 26 augusti. Vad gäller de andra stugorna som TS sökt och fått bygglov för finns ännu ingen tidsplan.
  • Ärenden till styrelsen: Medlemmarna är alltid välkomna att lämna förslag och kommentarer till styrelsen. Ni hittar kontaktuppgifter på hemsidan.