Brf Krabban – Nytt från styrelsen

Nyheter

 • 5 juni 2020

  Information om TV och bredband 2020-06-05

  Under vecka 23 installerades TV-boxarna i alla hus. Installatörerna har aktiverat abonnemanget och kontrollerat att allt fungerar så ni behöver inte göra något själva. Leverantör av TV-kanalerna är Telia. Följande TV-kanaler finns: SVT 1, SVT 2, TV 4, Kunskapskanalen, Axess-TV och SVT Barnkanalen. Dessutom kommer det att tillkomma fyra norska kanaler.

  Vill ni ha internet ( bredband), eller fler TV kanaler, kontaktar ni själva valfri operatör och väljer abonnemang. Information om detta hittar ni i broschyren Kom igång med fiber i hemmet (se länken nedan). För trådlöst internet ( bredband ) behöver ni också en trådlös router (sändare/mottagare) och den köper/får ni från operatören ni tecknar abonnemang med.

  Vissa av operatörerna levererar inte internet/bredband till kunder utan svenskt personnummer. Om man som norsk medborgare ska teckna bredbandsabonnemang exempelvis hos Telia, måste man åka till Teliabutiken i Uddevalla och ha med sig pass + någon typ av intyg att man äger en bostadsrätt i Sverige. Det tar ca 10 dagar. Övriga operatörer får man kontakta och fråga vad de har för regler. Kontakta styrelsen om ni behöver ett intyg, e-post: krabbanbrf@gmail.com.

  Om ni senare får problem med TV-kanalerna ska ni kontakta Telia support 90200. För internet (bredband) kontaktar ni den operatör ni har tecknat abonnemang med.

  För hjälp med framtida installationer eller reparationer kan vi rekommendera Mäster Johan i Tanumshede: https://www.masterjohan.nu/

  Hämta PDF – Kom igång med fibern hemma

 

 • 18 maj 2020
  Fiber
  Fibern är ännu inte inkopplad i stugorna även om det kan se ut så. Inkopplingen kommer att ske inom två veckor. Det har blivit för senast på grund av coronaviruset. Så snart det är klart åtekommer vi med mer information här på hemsidan. Återställning av gräs m.m: Detta kommer att ske om cirka två veckor.
 • Information från styrelsen 7 april 2020
  Städdag
  Under rådande omständigheter med coronpandemin har styrelsen beslutat att ställa in årets städdag. Vi uppmanar i stället medlemmarna att på eget initiativ ta ett tag där det behövs och när ni får tillfälle. Vi vet ju att många, inte minst våra norska medlemmar, inte har möjlighet att åka till stugan just nu.

  På vissa ställen i byn kan det efter fiberinstallationen behöva sås nytt gräs och styrelsen har därför bestämt att köpa in gräsfrön som kommer att ställas i vårt gemensamma förråd. Där kan alla medlemmar sedan hämta frön och så där det behövs.

  Vi vill också be er som besöker er stuga att ta en extra titt på grannhusen om ingen är där. På så sätt kan vi hjälpa varandra att hålla koll så att inget händer

  Årsstämma

  En bostadsrättsförening ska enligt lagen om ekonomiska föreningar hålla en föreningsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång. För vår del innebär det senast den 30 juni. På grund av coronasmittan är det inte tillrådligt att samlas många personer i en lokal, och många av våra medlemmar har heller inte möjlighet att åka till stugan på ett tag. Styrelsen har därför beslutat att flytta årsstämman, preliminärt till lördag den 13 juni, och förhoppningsvis kan vi dessutom hålla den utomhus. Definitiv kallelse och dagordning kommer att sändas ut inom stadgeenlig tid.

  Fiber

  Som vi tidigare meddelat skulle driftsättning av switschar i vårt teknikrum och i Telias system ske vecka 14-15, och TV skulle kopplas in i stugorna under vecka 16. Detta har nu, delvis beroende på coronaläget, skjutits upp till vecka 19-20 respektive vecka 21.
 • 2020-02-10 Indragningen i fiber i stugorna pågår för fullt. När fibern är indragen till respektive stuga finns en dosa på väggen. Det betyder dock inte att allt är klart, själva anslutningen av föreningens fibernät till Telias huvudnät är inte klar. Det kommer att ske i slutet av mars. I samband med det kommer Telia att installera och koppla in sin utrustning i tvättstugan. Det blir troligen i slutet mars-början april. Innan dess har vi alltså ingen tillgång till nätet. Telia kommer att koppla in TV-dosor i alla stugor och kommer alltså att gå in i huset en gång till. Ni behöver inte vara närvarande. Har man en någorlunda ny TV med HDMI-ingång kommer den att fungera med den nya anslutningen. Vi återkommer med mer information!
 • Sophantering: Under vecka 30-31 uppstod sopkaos vid containrarna. Orsaken var att en husbil stod parkerad så illa att sopbilen inte kom åt att tömma, trots tre försök under fredagen. Tyvärr kontaktade sopbilen varken oss eller hotellet och det var svårt att inse att husbilen faktiskt blockerade, och det var förmodligen därför som ingen gäst eller medlem reagerade heller. Lyckligtvis kunde tömning ske på tisdagen men då var stanken besvärande och containrarna överfulla. Trots att orsaken var ”den mänskliga faktorn” har styrelsen börjat undersöka alternativa lösningar för soporna, andra typer av kärl och förhoppningsvis fler sorteringsalternativ.
 • Föreningsdator: styrelsen har köpt in en bärbar dator som sekreteraren förfogar över och som används för protokoll och andra löpande föreningsärenden.
 • Fiber: Enligt beslut på årsstämman kommer öppen fiber att installeras i by. Det innebär alltså att alla får ett basutbud för TV och får själva välja alternativ för internet/bredband. Installationen kommer att påbörjas under tidig vår 2020 för att vara klar till sommarsäsongen.
 • Elbilar: Elbilar blir allt populärare och därmed ökar behovet av laddstationer. Vi vill å det strängaste påpeka att det på grund av brandrisken är absolut förbjudet att ladda bilen med en sladd från huset. Stugornas elnät är inte anpassade efter ett så stort effektuttag. Hotellet har nyligen installerat fyra laddboxar som sitter på idrottshallens gavel. Man får tillgång till dessa genom receptionen. Vi ber er att respektera detta förbud!
 • Trafik och parkering i byn: Parkering inne bland stugorna är förbjuden. Det är tillåtet att köra in för snabb i- och urlastning av bilen.  Vid körning inom området ber vi er att hålla mycket låg hastighet. Farthindren bidrar till att sänka hastigheten men alla måste ändå tänka på det. Under den absoluta högsäsongen i juli kan det bli fullt på parkeringen. För det allra mesta finns det parkeringsplatser vid uppställningen av båtkärror eller på bussparkeringen.
 • Utbyggnad av Tanumstrands stugor: Tanumstrand har påbörjat utbyggnaden av ett av sina hus (649/650). Arbetet stoppades under sommarveckorna eftersom det var ganska störande för omkringboende, och återupptas den 26 augusti. Vad gäller de andra stugorna som TS sökt och fått bygglov för finns ännu ingen tidsplan.
 • Ärenden till styrelsen: Medlemmarna är alltid välkomna att lämna förslag och kommentarer till styrelsen. Ni hittar kontaktuppgifter på hemsidan.