Om Föreningen

Bostadsrättsföreningen

Krabban Södra Byn, med säte i Västra Götalands län, Tanums kommun, bildades i mitten av 1991 och bestod vid bildandet av bostadsrätter tillhöriga Hällrunan AB, ett bolag som var knutet till dåvarande Tanumstrands Hotell‑ och Restaurangrörelse (THR).  Under tiden från 1992 och framåt har succesivt bostadsrätter sålts till såväl privatpersoner som företag, och i dagsläget  innehar hotell- och konferenscentrat Tanumstrand  (se vidare  www.tanumstrand.se) 36 av föreningens 109 andelar.

Föreningen ligger i ett mycket naturskönt område strax söder om Grebbestad i direkt närhet till havet. Områdesritningar återfinns i filer nedan, medan stugtyper beskrivs under fliken ”Hus och Skötsel”.

Föreningens stadgar kan nedladdas från filen som återfinns nedan.

Alla föreningsmedlemmar har skyldighet att ta del av föreningens informationsblad samt att vara förtrogna med föreningens stadgar.

Bifogade filer:

Senaste inläggen