Protokoll

Protokoll Och Årsberättelser

På denna sida finns ett urval av BRF Krabbans senare årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar tillgängliga för nedladdning. Dokumenten i digital form är ej undertecknade, och för erhållande av motsvarande undertecknade dokument hänvisas till föreningens sekreterare. Om något dokument saknas eller om dokument från äldre datum önskas går det också bra att hänvända sig till föreningens sekreterare.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Senaste inläggen